Školní vzdělávací program

Mateřská škola pracuje podle ŠVP PV s názvem

“Hrajeme si od jara do zimy”   

Cílem našeho vzdělávacího programu je naučit děti formou hry vnímat krásy světa a dění kolem nás. Dát základy zdravému fyzickému, mentálnímu, emocionálnímu a sociálnímu rozvoji osobnosti dítěte. Cílem je, aby děti byly ve školce šťastné a do školky se  těšily.

Kompletní dokument je k nahlédnutí v mateřské škole. 

Ve školní roce  2015/2016 jsme pro děti připravili celoroční projekt  ”Říše pohádek”. Našimi činnostmi nás provázejí známé i méně známé pohádkové postavy, které si s námi hrají, povídají i tvoří. Projekt je utvořen tak, aby rozvíjel slovní zásobu, výslovnost, vyjadřování a dětskou fantazii.

Ukázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětí

Ukázky tvorby našich dětí