Mateřská škola

Mateřská škola je součástí Základní školy a Mateřské školy Křižánky. Nachází se v přízemí školní budovy. Součástí mateřské školy je vlastní šatna a sociální zařízení.

Mateřská škola má jednu smíšenou třídu, kterou navštěvují děti ve věku od 2 do 6 let. Vpřípadě odložené školní docházky do 7 let. Věková rozdínost umožňuje vést děti k vzájemné ohleduplnosti, spolupráci a vlastní samostatnosti.

Kapacita MŠ je 20 dětí a v současné době jsou zapsány nejen děti z Křižánek, ale také z okolních obcí.

Při pobytu venku využíváme dětské hřiště v parku před školou, které je v době od 10,00 do 11,30 z bezpečnostních důvodů vyhrazené pouze pro děti z MŠ. Dalším místem pro venkovní aktivity je hřiště, které je nedaleko od školní budovy.  Velmi často konáme vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí naší školky.

Ukázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětí

Ukázky tvorby našich dětí