Školní vzdělávací programy ZŠ a ŠD

Vzdělávání žáků základní školy probíhá podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV „ZŠ Křižánky“.

Zájmové vzdělávání účastníků školní družiny probíhá podle ŠVP „ŠD při ZŠ a MŠ Křižánky“.

 

Školní vzdělávací programy jsou zveřejněny na informačním místě v přízemí školy.

Zdravy_kraj_logo-
a334581c71-logo-sk-
Skola_podporujici_zdravi_logo-
NPO_publicita1024_1-
Doucovani_publicita1024_1-
logo-ucici-se-malotridky-