Provoz školní jídelny

Odhlašování stravy

Odhlašování stravy se provádí den předem, nejpozději však do 7:00 hodin dne následujícího buď
u kuchařky nebo vedoucí stravování osobně, telefonicky nebo SMS zprávou.

V případě nemoci, při neodhlášení stravy, má zákonný zástupce dítěte nárok první den odebrat stravu do vlastní nádoby za původní (dotovanou) cenu. Oběd bude vydán v době od 11:00 do 11:20 hod.

Pokud si strávník včas neodhlásí stravu, nemá nárok na náhradu. Bude mu napočítána v plné výši (cena potravin + věcná režie).

Způsob placení 

pro úhradu stravného (+ školného u dětí MŠ) z vašeho účtu, je potřeba:

1. Vyplnit formulář „Souhlas s inkasem“ a odeslat jej do konce ledna na adresu školy (příp. vhodit do schránky školy).

2. Zařídit si souhlas s inkasem u příslušného peněžního ústavu (souhlas zadat do internetového bankovnictví). Zde uvedete číslo účtu inkasujícího (č. ú. 181834126), kód banky 0300 a platnost od 1. 2. 2021. Dále zadáte limit platby (tj. částku, kterou zaplatíte v případě, že hradíte plné školné i stravné). Do poznámky uveďte jméno majitele účtu, účel platby, měsíc/rok např.:

Vilém Fiala, stravné + školné, leden/2021

3. Stravné se bude inkasovat jako doposud měsíc pozadu, tzn. že každého 15. dne měsíce se vám odečte z účtu stravné (+ školné) za předchozí měsíc (v říjnu za září). Je třeba, abyste v té chvíli měli na účtu dostatečný finanční limit.

 

Zajištění pitného režimu

Pitný režim je po celou dobu provozu školy zajištěn ve třídách a ve školní jídelně.

Doba výdeje stravy

Přesnídávka MŠ

 8:30   –  9:00 hod.

Přesnídávka ZŠ

 9:40  – 10:00 hod.

Oběd MŠ  

11:30 – 12:00 hod.

Oběd ZŠ (po 4. hod.)      

11:50 – 12:20 hod.

Oběd ZŠ (po 5. hod.)

12:40 – 13:10 hod.

Odpolední svačina

14:00 – 14:30 hod.

 

Ceny stravného

Ceny stravného jsou stanoveny dle příslušných předpisů v Dodatku vnitřního řádu školní jídelny.

 

název

kategorie

název

cena

Mateřská škola

I.kat. 3-6 let

přesnídávka

12,-

 

 

oběd

27,-

 

 

svačina

11,-

 

 

Pitný režim

  4,-

Mateřská škola

II.kat. 7 let

přesnídávka

13,-

 

 

oběd

28,-

 

 

svačina

11,-

 

 

Pitný režim

  4,-

Základní škola

II.kat.7 – 10 let

přesnídávka

15,-

 

 

oběd

30,-

 

 

svačina

12,-

 

 

Pitný režim

  4,-

Základní škola

III.kat 11 – 14 let

přesnídávka

16,-

 

 

oběd

33,-

svačina

13,-

 

 

Pitný režim

  4,-

Dospělí škola

IV.kat

oběd

40,-

Cizí strávníci

 

oběd

80,-

 

 

 

 

Ceny stravného jsou stanoveny podle vyhlášky 272/2021 Sb., která je platná od 19. července 2021. Novela vyhlášky platná od 1. 2. 2023.

Jsou uvedeny v Dodatku vnitřního řádu školní jídelny s platností od 1. září 2022.

Zdravy_kraj_logo-
a334581c71-logo-sk-
Skola_podporujici_zdravi_logo-
NPO_publicita1024_1-
Doucovani_publicita1024_1-
logo-ucici-se-malotridky-