Režim dne

Provoz Mateřské školy Křižánky:

od 6:30 hodin do 16:00 hodin

6:30 – 8:00

Scházení dětí, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti

8:00 – 8:30

Pohybové aktivity (ranní cvičení), ranní kroužek

8:30 – 8:45

Svačina (může probíhat průběžně od časnějších hodin)

8:45 – 9:30

Integrované didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností (frontálních, individuálních a skupinových)

09:30 – 11:30

Pobyt venku

11:30 - 12:00

Oběd

12:00 – 14:00

Odpočinek dle potřeb dětí, individuální a skupinová činnost

14:00 – 14:30

Svačina

14:30 – 16:00

          Spontánní hry, rozcházení dětí

 

Zdravy_kraj_logo-
a334581c71-logo-sk-
Skola_podporujici_zdravi_logo-
NPO_publicita1024_1-
Doucovani_publicita1024_1-
logo-ucici-se-malotridky-