Školní vzdělávací programy ZŠ a ŠD

Vzdělávání žáků základní školy probíhá podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV „ZŠ Křižánky“.

Zájmové vzdělávání účastníků školní družiny probíhá podle ŠVP „ŠD při ZŠ a MŠ Křižánky“.

 

Školní vzdělávací programy jsou zveřejněny na informačním místě v přízemí školy.

Ukázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětí

Ukázky tvorby našich dětí