Vítejte na stránkách 
Základní školy a Mateřské školy Křižánky

ÚNOR 2018

 

26. 2. – 2. 3. 2018 – přerušení provozu v MŠ a ZŠ Křižánky

Podrobnější informace naleznete zde.

Žijeme zimní olympiádou

Téma ZOH v Pchjongčchangu jsme na škole otevřeli týden před zahájením olympiády. Jaká je historie olympijských her? Jak vypadá slavnostní ceremoniál zažehnutí olympijského ohně? Jakou cestu oheň urazí, než se dostane do dějiště her? Jaké sportovní disciplíny patří k zimní olympiádě? Kdo bude reprezentovat naši zemi? Kteří sportovci patří mezi česká „želízka“?

Odpovědi na tyto a další otázky jsme získali v průběhu programu, který si pro nás připravila jedna z našich paní učitelek. Mgr. Dagmar Hromádková nám jako držitelka stříbrné medaile ze štafetového závodu na ZOH v Sarajevu 1984 poodkryla tajemství her mnohem více než kdo jiný.

Už teď žijeme olympiádou. Toto téma bude prolínat různými vyučovacími předměty a odpoledne se v rámci školní družiny sejdeme u interaktivní tabule, kde můžeme na velké ploše sledovat výkony našich sportovců. Přejeme jim hodně štěstí!

  Domovská stránka: projekt  Domovská stránka: projekt1


Škola nanečisto

Příprava předškoláků na školní docházku je v plném proudu. Kromě přípravy v důvěrně známém prostředí mateřské školy v únoru odstartovala „Škola nanečisto“. Předškoláci si v průběhu 2. pololetí nanečisto odzkouší práci ve školní třídě s budoucími spolužáky a učitelkami.

První skutečnou školní hodinu mají za sebou. Do školy zavítali 5. února. Navzájem se představili s paní učitelkou Janou a budoucími spolužáky, vyzkoušeli si práci v lavicích i mimo ně, prošli prostory školy, aby se zde dokázali samostatně orientovat. Hodina utekla neuvěřitelně rychle. Ačkoli na začátku panovaly mírné obavy, o přestávce šli všichni společně na svačinu a nikdo by nepoznal, kdo je školák
a kdo předškolák J.

O stromech a jejich dřevu

Snažíme se vyhledávat příležitosti, jak propojit to, co se učíme, s reálným životem. Neváhali jsme tedy sáhnout po besedě „O stromech a jejich dřevu“ s p. Jaroslavem Janem Marečkem, která výše uvedené nabízela.

Pan Mareček nám umožnil podívat se na stromy pohledem člověka, který tím, o čem mluví, skutečně žije. Nakoukli jsme pod kůru, do korun i kořenů stromů, zjistili jsme, co strom jí, kdy spí a odpočívá, jak přemýšlí, jaké má kamarády a kdo jsou jeho nepřátelé. Osobností lektora jsme byli vtaženi do tajů dávných legend a mytologie stromů. Bylo zajímavé prohlédnout si fotografie, ale nejvíce jsme ocenili možnost osahat, očichat či potěžkat dřevo různých stromů. V zábavném kvízu jsme určovali, jaké dřevo patří kterému stromu.

Program si užily děti i paní učitelky ze školy i ze školky, která měla program vzhledem k věku dětí kratší. Přáli bychom si víc takových setkání, kdy dospělý člověk umí dětem předat nadšení ze svojí práce, aktivně je zapojit, podnítit ke zvídavým otázkám a také je rozesmát.

 Domovská stránka: dřevo1  Domovská stránka: dřevo

2. 2. 2018 – Přerušení provozu v MŠ a ZŠ Křižánky

Bližší informace zde

22. 12. 2017 – Přerušení provozu v MŠ a ZŠ Křižánky

 Podrobnější informace o přerušení provozu najdete zde

LEDEN 2018

Projekt „Učící se málotřídky“

Na podzim naše škola vstoupila do projektu Vysočiny Education Jihlava „Učící se málotřídky“. Zapojili jsme se do aktivity, jejímž cílem je rozvoj profesních a osobnostních kompetencí učitelek MŠ v oblasti individualizace vzdělávání.

V lednu jsme se stali hostitelskou školou. S lektorkou Mgr. Alenou Jabůrkovou jsme se věnovali tématu „Prostředí pro učení“. V průběhu semináře jsme hledali odpovědi na otázky, jak v mateřské škole vytvořit podnětné prostředí respektující individuální potřeby dětí a otevírající prostor pro spontánní učení. Součástí tématu byla výměna a sdílení zkušeností zapojených škol a prohlídka prostředí naší školy. 

  Domovská stránka: olympiáda2

 15. 11. 2017 – Přerušení provozu v MŠ a ZŠ Křižánky

Bližší informace zde

Školní rok 2017/2018 začíná

Do nového školního roku vstoupíme v pondělí 4. září 2017. Mateřská škola se pro děti otevře v 6:30 hod. Školní rok na základní škole společně zahájíme v 8:00 hod. Těšíme se na vás.

 

Naše škola je zapojena do sítě Škol podporujících zdraví.

 

Realizujeme projekt podpořený

Zdravým krajem Vysočina:

 

 

Podpora zdravého životního stylu a ekologické výchovy v ZŠ a MŠ Křižánky 

 Domovská stránka: Image

 Domovská stránka: spz_zs_logo1

Projekt Zdravá škola 2015

 

Zdravá škola Křižánky 2016 - prezentace

 

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

STAROSTA OBCE KŘIŽÁNKY

vyhlašuje

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

konkursní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, p.o.

Moravské Křižánky 92, 592 02 Křižánky

Více infomací naleznete zde

 

Zápis do 1. třídy

Rodiče pozor, letošní zápis do 1. třídy čeká změna !

Zápisy k povinné školní docházce se konaly vždy v lednu, letos bude ale všechno jinak. Na základě změny v legislativě se zápisy dětí do 1. tříd základních škol posouvají až na duben 2017. Doposud platilo, že rodiče museli přihlásit dítě k zápisu do školy v termínu od 15. ledna do 15. února, to ale novela školského zákona mění. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.   Zápis do 1. třídy se bude v Křižánkách konat v roce 2017 až v termínu 12.   dubna. Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2017. Hodiny zápisů do ZŠ i MŠ budou oznámeny s dostatečným předstihem způsobem obvyklým – vývěskou na budově školy, v místním tisku, na webu školy i obce a vyhlášením místním rozhlasem.

H. Štůlová – řed. školy

 Tvořivá dílna pro dospělé

 

ZŠ a MŠ Křižánky

 zve všechny tvořivé dospěláky na

Tvořivou dílnu pro dospělé

Taška zdobená válečkem

clip_image002-

V úterý 13. 9.2016

 od 18.30 ve škole

Kurz je hrazen projektem „Zdravá škola“.

Zájemci hlaste se na tel.: 566662238, e-mail: zs.krizanky@seznam.cz, nebo osobně ve škole.

Maximálně 10 účastníků.

Těšíme se na Vás!

 

 Konec prázdnin v MŠ

Provoz v MŠ začíná 29. srpna 2016.

Těšíme se na Vás!

 

Zápis do MŠ

Základní  škola  a  Mateřská  škola  Křižánky, příspěvková organizace

Křižánky 92,  59202                                                  IČ:   70981736

Tel.:  566 662 238                      e-mail: zs.krizanky@seznam.cz

Zápis dětí do MŠ pro školní rok

2016/2017

proběhne ve středu 18. 5. 2016 od 8.00 do 14.00 hod.

v prostorách mateřské školy.

Rodiče si v MŠ vyzvednou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a formulář pro dětského lékaře, na kterém při zápisu prokáží, že je dítě řádně očkováno.

Rodiče, kteří přivedou dítě k zápisu, se prokáží občanským průkazem a budou mít s sebou rodný list dítěte.

Přednostně budou přijímány děti zapsané k celodenní docházce a podle platné směrnice, vydané ředitelkou školy.

 Naši žáci úspěšní v soutěžích…

Koncem března se družstvo našich nejstarších žáků opět letos zúčastnilo soutěže „Ajtík“, kterou pořádá ZŠ Vratislavovo náměstí v Novém Městě na Moravě. Tato soutěž, připravená pro týmy málotřídek z novoměstska, zahrnuje znalostní soutěže v různých oborech a to s využitím výpočetní techniky. Naši žáci se v letošní konkurenci ostatních škol, celkem 10 družstev, rozhodně neztratili. Obsadili 3. místo, přivezli diplom a vysoutěžili si zajímavé ceny. Není tomu poprvé, i v minulých ročnících se naši žáci umísťovali na předních místech a prokázali vždy dobré znalosti a pohotovost při řešení všech úkolů.

V letošním roce jsme se nově také zapojili do matematické soutěže „Klokánek“. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Kategorie „Cvrček“ zahrnovala žáky 2. a 3. ročníku a kategorie „Klokánek“ žáky 4. a 5. ročníku. Výsledky nejlepších tří řešitelů z každé kategorie jsme posílali do okresního kola. Velkou radost nám udělali především ti nejúspěšnější. V okresním srovnání se v kategorii „Cvrček“ umístil Jiří Dittrich (3. ročník) na 5. místě z celkového počtu 777 dětí a v kategorii „Klokánek“ Matěj Sedláček (5. ročník) na 10. místě z celkového poštu 890 dětí. Z našich umístěných nadaných počtářů máme velkou radost, musíme ale pochválit i ostatní žáky, kteří se do soutěže zapojili a snažili se také uspět co nejlépe.

Do třetice všeho dobrého se můžeme pochlubit ještě dalším úspěchem. Družstvo našich žáků 4. a 5. ročníku ve složení: Nela Halamková, Lucie Klementová, Michal Preisler a Matěj Bartoš se 15. 4. zúčastnilo oblastního kola soutěže Mladých cyklistů. Zde prokazovali nejen znalosti v oblasti dopravní výchovy, ale také první pomoci a součástí soutěže byly i jízdy zručnosti na kolech. Žáci byli dobře připraveni, protože obsadili 2. místo a postupují do okresního kola, které se bude konat 10. května. Věříme, že i zde budou naši školu skvěle reprezentovat.

                                                                                                                      H. Štůlová

 

 

Tvořivá dílna pro dospělé

ZŠ a MŠ Křižánky

 zve všechny tvořivé dospěláky

na

Tvořivou dílnu pro dospělé

      téma:

drátovaná miska

image

Ve středu 13. dubna 2016

 od 18.00 ve škole

Cena dílničky je 40,- Kč. Účastníci nejdéle

do 4.4.2016 ve škole nahlásí svůj zájem.

Těšíme se na Vás! 

 

Ukázka výcviku asistenčních psů 

       V úterý 2. 2. 2016 jsme ve škole přivítali neobvyklou návštěvu. Tentokrát nám svoji práci předvedli dva asistenční psi. Dozvěděli jsme se, co všechno se musí asistenční pes naučit, aby mohl dobře pomáhat hendikepovanému člověku, jak dlouho trvá jeho výcvik, kteří psi jsou na výcvik vhodní a jak velmi finančně náročný tento výcvik je. Viděli jsme, jak psi dovedou uchopit a přenést různé předměty, jak jsou poslušní a jak přesně plní pokyny svého pána. Nakonec se děti také zapojily do ukázek výcviku a hlavně si mohly šikovné psy pohladit. Beseda se všem velmi líbila a teď si už umíme představit jak velmi potřebný a záslužný výcvik asistenčních psů je.

Foto zde

   Školáci v nové kavárně    

                K pololetnímu vysvědčení dostali naši žáci od obce Křižánky milý dárek. Byli jsme i s mateřskou školkou pozváni na zmrzlinový pohár do nové křižánecké kavárny. Protože jedniček se urodilo na každém vysvědčení dostatek, rádi jsme se do kavárny vypravili. Všichni si pochutnali na výborné zmrzlině a také dostali od pana starosty drobné dárky. Děkujeme.

                                                                                                                                                             Žáci a učitelé ZŠ a MŠ

 

 Foto zde

Zápis to 1. ročníku na školní rok 2016/2017

        Čtvrtek 28. 1. 2016 byl velkým dnem pro všechny naše předškoláky i jejich rodiče. V dopoledních hodinách navštívila naši školu psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny ve Žďáru nad Sázavou. Rodičům všech předškoláků byla nabídnuta depistáž, která pro ně má být  pomůckou v posouzení školní zralosti jejich dítěte. Jsme rádi, že většina rodičů této možnosti využila.

        V odpoledních hodinách přišli noví budoucí prvňáčci se svými rodiči k zápisu. Všichni malí žáčci k tomuto úkolu přistoupili velmi zodpovědně. S většími či menšími obavami prokazovali svoji šikovnost a připravenost na vstup do základní školy. Byla to Lucinka Nováková, Anička Prýglová, Tadeáš Havlík, Tadeáš Kyncl, Pavel Dittrich a Jan Preisler.

        Do školy prý se všichni těší. Mají ještě, samozřejmě, do konce května čas na to, aby si, případně, zažádali o odklad školní docházky, podle všeho ale většina rodičů o odkladu neuvažuje. Budeme se tedy těšit, až je přivítáme ve školní lavici.

 

Tvořivá dílna pro dospělé

ZŠ a MŠ Křižánky

 zve všechny tvořivé dospěláky

na

Tvořivou dílnu pro dospělé

téma:

zdobené struhadlo = stojánek na šperky

clip_image002-                       clip_image002-

Ve středu 17.února 2016

 od 17.30 ve škole

Cena dílničky je 100,- Kč. Zájemci nejdéle

do 5.2.2016 ve škole zaplatí za dílnu a nahlásí výběr struhadla (malé nebo velké) .

Těšíme se na Vás!

 

Tvořivá dílna pro dospělé

ZŠ a MŠ Křižánky

 zve všechny tvořivé dospěláky

na

Tvořivou dílnu pro dospělé

 Téma:

drátěný  šperk

 

V úterý 19. ledna 2016

 od 17.30 ve škole

http://www.skola-krizanky.cz/wp-content/uploads/clip_image002.jpg

Platba za kurz včetně materiálu proběhne až na místě.

   Těšíme se!

 

Návštěva nových Městských lázní

Ve středu 16.12. 2015 jsme si zajeli do Nového Města na Moravě a vyzkoušeli plavání v nových Městských lázních. O plavání a vodních sportech jsme si povídali v rámci našeho celoročního projektu „Vítáme letní olympijské hry“.  Seznámili jsme se s různými druhy vodních sportů a plavání, které je nám nejbližší, jsme si vyzkoušeli v nových novoměstských bazénech. V pěkném novém prostředí jsme si nejen zaplavali ve velkém bazénu, ale svezli se v divoké řece, pohoupali se na vlnách a také se pěkně prohřáli a užili si bublinky v mořské vodě. Návštěva lázní se nám vydařila a moc se nám líbila. Určitě se tam zase někdy vypravíme.

Foto z akce

Vánoční dílnička pro rodiče a děti

Před vánočními prázdninami jsme připravili pro děti a jejich rodiče společnou tvořivou dílnu. Blížící se svátky navodily příjemnou atmosféru a tu jsme se snažili přenést i na všechny, kteří za námi do školy přišli. Paní kuchařka nám uvařila voňavý vánoční čaj, upekla bábovky a ve školce i škole byla již vánoční výzdoba, která Vánoce připomínala, poslouchaly se vánoční koledy. V mateřské školce se vyráběly voňavé svícny z pomerančů a koření. Ve třídě základní školy se zase papírové ozdoby – tím za zabývaly děti a šikovné maminky si uháčkovaly ozdoby z provázku a ozdobily je badyánem. Dílnička se vydařila, vánoční výrobky se povedly a hlavně proběhlo příjemné setkání, jedno z těch, která k Vánocům patří.

Foto zde

 

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Se závěrem kalendářního roku 2015 jsme uzavřeli projekt Evropské Unie, MŠMT a Evropského sociálního fondu v rámci Výzvy 56 – operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – s názvem Podpora čtenářských dílen a jazykového vzdělávání (Support of reading workshop and language trainning). Naše škola získala dotaci v celkové výši téměř 325 000,- Kč. Účelově vázané prostředky bylo možnost využít v několika klíčových aktivitách.

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – v rámci této aktivity byl učiteli školy vypracován metodický plán čtenářských dílen a tyto dílny byly během podzimu ověřeny ve výuce. Na základě této aktivity jsme našim žákům mohli pořídit 200 ks knih do žákovské knihovny. Knihy, které nově škola vlastní, budou žákům k dispozici při společné četbě, ale také k samostatnému čtení žáků – zájemců při volnočasových aktivitách.

  2. Zahraniční jazykové kurzy pro učitele. V rámci nich se naši učitelé během letních prázdnin intenzivně vzdělávali v 10ti denních kurzech na jazykových školách ve Skotsku a na Maltě.

  3. Shadowing, neboli stínování, pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických oborů v zahraničí. Naše p. učitelky navštívily Slovenskou školu s velkým podílem inkluzivního vzdělávání, kde absolvovaly týdenní stáž.

  4. Zahraniční týdenní jazykové pobyty pro žáky – tuto aktivitu naše škola nerealizovala vzhledem k věku žáků a jejich nedostatečné jazykové vybavenosti. Tuto aktivitu zařazovaly plně organizované školy s třídami 2. stupně.

Nabyté zkušenosti v jazykových školách i v rámci shadowingu se naši pedagogové budou snažit co nejlépe využít v rámci výuky žáků všech ročníků školy. Našim dětem zase budou k dispozici krásné knihy, se kterými se budou postupně seznamovat. Snažíme se přivést děti zpět literatuře, vzbuzovat v nich zájem o čtení, které je základním předpokladem vzdělávání a podstatnou součástí cesty k úspěchu a dobrému uplatnění se v životě.

foto zde

 

 

Tvořivá dílna pro dospělé

14. 9. 2015

 

ZŠ a MŠ Křižánky

 zve všechny tvořivé dospěláky

na Tvořivou dílnu pro dospělé

téma:

plechové  krabičky  zdobené malováním

Ve středu 21. října 2015

 od 18.30 ve škole

 

Tato dílna bude opět hrazena příspěvkem z projektu Obce Křižánky.

 

Zájemci se nahlásí ve škole

(tel. 566 662 238)

Počet účastníků je, tentokrát, omezen na 12.

S sebou: úzký štětec                  Těšíme se!

 

Tvořivá dílna pro dospělé

29. 9. 2015

 23. 9. 2015 byla ve škole připravena tvořivá dílna pro dospělé. Jejím tématem byl Decoupage, nebo-li ubrousková technika, která je v dnešní době velice oblíbenou výtvarnou technikou. Z papírových ubrousků lze vytvořit zajímavé vzory a kompozice, kterými můžete ozdobit prakticky cokoli. V případě této tvořivé dílny se ubrouskovou technikou zdobily plechové dózy. I když mnohé účastnice této dílny se s ubrouskovou technikou setkaly poprvé, výsledky jejich tvoření stály rozhodně za to. Posuďte sami. Foto zde.

 

Hele lidi

29. 9. 2015

Hele lidi – výchovně vzdělávací program pro děti

   Ve středu, 23. 9. 2015, se konal v naší MŠ i ZŠ program, jehož cílem bylo seznámit děti s životem handicapovaných lidí. Děti si mohly v praxi vyzkoušet kompenzační pomůcky, které handicapovaným lidem usnadňují orientaci v prostoru a umožňují se v něm pohybovat. Nejednalo se o pouhou teoretickou přednášku, vše probíhalo formou hry, vzájemné spolupráce a interakce.  Děti si tak samy vyzkoušely své smysly, které nevidomému člověku nahrazují zrak. Dále měly děti možnost poznat hmatové hračky, které pro ně přímo vyrobili nevidomí absolventi Axmanovy techniky modelování.

   Program byl pro nás všechny přínosem. Děti si z něho odnesly spoustu poznatků, ale také neobvyklých zážitků.

 

Projektový den s Terenní záchranou službou -23.6.2015 

22.6.2015

Informace k projektovému dni s TZS (Terénní záchrannou službou) – 23. 6. 2015

Projektový den zařazujeme v rámci projektu Zdravá škola 2015. Terénní záchranná služba připravila pro naše žáky projektový den zahrnující rozsah dvou seminářů, kdy žáci budou moci prokázat a ověřit si svoje nabyté vědomosti z předchozích seminářů, které proběhly. Načasování akce na konec školního roku je provedeno z toho důvodu, aby pro nadcházející prázdniny, kdy se žáci účastní rozmanitých aktivit, byli žáci dostatečně poučeni nejen o bezpečnosti.

Podrobné informace, včetně programu a trasy, najdete   –   zde.

Vybavení na celý den:  sportovní oblečení a obuv – tepláky,mikina,tričko, pokrývka hlavy, do batohu pláštěnku (bude kontrolováno ráno, bez pláštěnky žák celodenní akci nemůže absolvovat!), náhradní ponožky, případně kraťasy.

Všichni žáci dostanou ráno ve škole obědový balíček – chleba,řízek,oplatka, ovoce, pití. Další občetstvení zajišťuje TZS – viz.info na webu školy.  Na závěr akce možnost nákupu drobností v areálu hotelu Gaudeamus.

Doprava zpět do Křižánek – v 17.00 hod. auty ke škole.

Akce je celodenní, povinná, koná se za každého počasí, případná velká nepřízeň počasí bude řešena operativně školou a TZS.

 

   Oznámení ředitele školy o vyhlášení ředitelského volna na 29. a 30. 6. 2015 pro žáky 1. – 5. ročníku

Na 29. a 30.6. 2015 pro žáky 1. – 5. ročníku vyhlašuji ředitelské volno v souladu s§24 odst. 2 Zákona č. 561/2004Sb. pro žáky základní školy. Na mateřskou školu se toto vyhlášení nevztahuje.

Mgr. Hana Štůlová

 

 

Základní  škola  a  Mateřská  škola  Křižánky, příspěvková organizace

vyhlašuje

výběrové řízení na pracovní pozici

uklizeč/ka pro ZŠ a MŠ

 

Nástup:                                               10.8.2015

Pracovní smlouva :         na dobu určitou (1 rok s 3 měsíční zkušební dobou)

Pracovní úvazek:             0,56   (22,5 hod. týdně)

Pracovní doba:                                 odpoledne dle dohody

Platová třída:                    2

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři školy osobně nebo písemně do 23.6.2015

 

Den otevřených dveří

22.5.2015

Den otevřených dveří ve škole

 

                Na sobotu 16. 5. 2015 jsme připravili „Den otevřených dveří“ v naší škole. Celou akci jsme propagovali na plakátech a letáčcích, které byly doručeny i do okolních obcí. Cílem této akce bylo ukázat prostory naší krásné školy i školky, provést návštěvníky všemi prostorami, podat co nejvíce informací o výuce a organizaci školy. Chtěli jsme takto dát možnost nahlédnout všem, kteří vybírají školské zařízení pro vzdělávání svých dětí. Celá akce se velmi vydařila. Budovu si prohlédlo okolo 60 návštěvníků. Všichni, hlavně ti, kteří byli ve škole poprvé, byli překvapení, jak je útulně, příjemně a moderně zařízená. Oceňovali také vybavenost školy novou didaktickou technikou.

Vysoké návštěvnosti ve škole přispělo i pořádání jarmarku, který zorganizoval Obecní úřad Křižánky, lidé si tak nejen nakoupili u stánků na návsi, ale zároveň zašli do školy a prohlédli si ji. Ve škole se návštěvníkům věnoval školní personál. V mateřské škole paní učitelky připravily pro příchozí děti hry a překážkovou dráhu. Paní kuchařky vítaly všechny příchozí výbornými koláči, které specielně pro tuto akci napekly.

                Velmi milé bylo setkání s pány Ing. Jaromírem Sochou a Ing. Vítem Sochou – majiteli firmy Biosfor s r.o. Pardubice, kteří jsou sponzory naší nové interaktivní tabule. Po našem pozvání navštívili školu a teprve při prohlídce jsme se osobně poznali. Ukázali jsme jim s radostí, jak tabule funguje a předvedli jim její využití v mnoha směrech, včetně ukázek výukových programů pro děti. Mohli jsme jim takto doložit, že jejich investice byla smysluplně využita a mohli jsme jim znovu – teď už osobně poděkovat. I další návštěvníci se přitom u tabule zastavili a také sledovali, jak můžeme našim žákům zpestřit výuku touto vynikající pomůckou.

                Víme, že máme velmi krásnou školičku a děkujeme všem, kteří se za námi vypravili a se zájmem si ji prošli. Věříme, že se postupně škola dostane do povědomí blízkého okolí a najdou si k nám cestu další noví žáci i jejich rodiče. Máme co nabídnout.

                                                                                                                             Mgr. Hana Štůlová -  řed. školy

Spaní ve škole

22.5.2015

 Jak jsme spali ve škole…

                Přišli jsme do školy ve čtvrtek 14. května o půl šesté večer, všechny věci si necháváme dole ve třídě. Potom jdeme připravovat zdravou večeři. Bude to výborná tvarohová pomazánka s pažitkou a přílohami – rajčata, okurky a ředkvičky. Připravovali jsme to s paní ředitelkou, s paní učitelkou a paní učitelkou družinářkou. Nela nakrájela pažitku, Světla dala do misky tvaroh, Michal s Luckou nakrájeli rajčata, Kuba s Matějem zase okurky. Paní učitelky nás hlídaly, poradily s receptem a krájely cibuli a chleba. Světla nakrájela ředkvičky a Lucka namazala na chleba pomazánku. Klárka, Sylvinka, Deniska, Natálka a Barča daly na stůl zeleninu a chleba s pomazánkou, kluci nachystali pití. Večeře se nám moc povedla.

 Před jídlem jsme si ale ještě s paní učitelkou Hromádkovou zacvičili. Procvičili jsme si záda, abychom je měli zdravá. Po cvičení jsme se navečeřeli.  U našeho stolu byl boj o zeleninu. Potom jsme šli nahoru do třídy a tipovali jsme výsledek hokejového utkání, zrovna měli hrát naši proti Finsku. Pak začal hokej a my jsme fandili jako o život. Doteď nemůžeme pochopit, že jsme neprobudili polovinu Křižánek. Někteří se ale v dolní třídě dívali na pohádku.  A přišlo i  překvapení – po druhé třetině zápasu jsme se vydali na stezku odvahy. Tentokrát byla venku. Šli jsme cestou kolem školy, označenou svíčkami, a na konci jsme měli sebrat ruličku od toaletního papíru.

Po ukončení utkání, kdy naši vyhráli, jsme vyhlásili vítěze tipovací soutěže – výsledek uhádli Míra K. a Natálka. Příjemně unavení jsme se umyli a vyčistili si zuby. Zalehli jsme do spacáků v tělocvičně a paní ředitelka nám přečetla pohádku na dobrou noc. Pak jsme usínali. Spalo se nám dobře.

                Budíček byl ráno v 7 hodin. Bylo hezky a tak jsme vyběhli na rozcvičku ven. Po ní jsme se umyli, uklidili spacáky a zašli do jídelny, kde už byla připravená zdravá snídaně. Chleba s máslem a medem a křupinky s mlékem. Tím začal další den, ale ten už byl jako každý jiný, vyučování začalo jako obvykle. Spaní ve škole bylo moc prima, užili jsme si legraci, zacvičili si, naučili se připravit si něco zdravého k jídlu a prokázali jsme i trochu odvahy.

                My, páťáci, už při příštím spaní v křižánecké škole nebudeme, budeme na to ale rádi vzpomínat.

                                                                                              Světlana Dittrichová, Jakub Gregor a Dominik Preisler

foto z akce 

Zápis do mateřské školy

11.5.2015

 

Zápis do mateřské školy proběhne

21. 5 2015  v 8.00 – 14.00 hod.

Nové žáky do základní školy přijímáme kdykoliv!!!

 

Den otevřených dveří

Zveme Vás srdečně na

DEN   OTEVŘENÝCH   DVEŘÍ

V sobotu 16. 5 2015 od 9.00 do 12.00 hod.

                 Učitelé Vás provedou celou budovou školy a zodpoví veškeré Vaše dotazy.

Odpoledne s patchworkem

19.2.2015

 

ZŠ  a  MŠ  Křižánky

pořádá

ve čtvrtek  26.3. 2015  od 16.00 hod. do 18.00 hod.

Odpoledne s patchworkem

Zveme všechny šikovné švadlenky

na seznámení se základy patchworku – atraktivní metodou šití.

Co vás čeká: 

  • ukázka patchworkových  prací
  • seznámení s jednoduchými  vzory
  • šití jednoduchého základního vzoru – polštářek

S sebou:         šicí stroj

                        látky: 2 x (30 x 140 cm) bavlněná látka ve dvou ladících vzorech

                                    1 x (20×140 cm) jednobarevná bavlněná  látka, která se hodí k oběma  vzorovaným   (látky předeprané – vysrážené a vyžehlené)

                        základní šicí potřeby (špendlíky, krejčovské nůžky, krejčovský metr,

                                    barevně ladící nit + nit na stehování, jehla)

                        případně žehlička

 

Podmínkou je dovednost šití na stroji !!   Aktivita  pro dospělé zájemce.

Cena:  30,- Kč (za spotřebovanou el. energii), platí se při vstupu.

Svůj zájem nahlaste nejdéle do 20.3.2015 v kanceláři školy  osobně nebo  na  tel: 566 662 238 Domovská stránka: call_skype_logo 566 662 238,   počet míst je omezen.

O dění ve škole…

12.2.2015

            Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny. Pololetní vysvědčení bylo rozdáno, skončily jarní prázdniny a tak se opět pouštíme do další práce. Čeká nás toho v druhém pololetí ještě mnoho.

            Během jarních prázdnin byla naše škola uzavřena. Bylo to z provozních důvodů, kdy jsme měli naplánováno školu vymalovat. Však už bylo na čase. Od celkové rekonstrukce uběhlo již  6 let a tak to bylo více než vhodné. Malování provedla firma Profman. Odvedli velmi profesionální  práci a to i přesto, že jsme najednou, během největší práce, zůstali ve škole bez vody. Tuto havarijní situaci se podařilo rychle vyřešit a tak i zaměstnanci školy, kteří se postarali o celkový úklid po malování, svou práci mohli včas dokončit. Chtěli jsme připravit dětem malé překvapení, až se po jarních prázdninách do školy opět vrátí. A tak se maličko změnil interier  některých místností. Nejvíce je to znát v jídelně školy. Jednak byl v místnosti aplikován nátěr proti plísni, aby se zabránilo její tvorbě a neměla tak nežádoucí vliv na zdraví dětí ve škole. Jídelna už není jenom bílá a tak se stala útulnější. Na jedné ze stěn jsou nově umístěny tři velká plátna, která pro naši školu vytvořili studenti Biskupského gymnázia ve Žďáru nad Sázavou. Obrazy s tematikou přírody se velmi povedly a znamenají pro nás nejen estetický doplněk, ale také navázání spolupráce se školou, kde mohou ve studiu pokračovat i naši žáci. Věříme, že navázaný kontakt bude nadále pokračovat. Kromě těchto obrazů k zlepšení prostředí jídelny přispělo i umístění akvária. Naši žáci i děti z mateřinky jej přijali s velkým ohlasem a budou se postupně učit o akvarijní rybičky pečovat.

            Další novinkou ve škole je umístění nové širokoúhlé dotykové interaktivní tabule ve velké třídě. Pořízení a instalaci této tabule včetně dataprojektoru a příslušenství zajistila Obec Křižánky. Původní interaktivní tabule byla přemístěna do třídy v mezipatře, takže ji budou moci využívat i žáci 1. a 2.ročníku, kteří se s touto metodou výuky zatím ještě tolik nepotkali. Rádi bychom za tato zařízení Obci Křižánky poděkovali a věříme, že budou našim žákům dobře sloužit.

            V pondělí 9.2.2015  proběhl Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2015/2016. Noví školáčci přišli prezentovat svoje znalosti a dovednosti s obavami i trémou jestli vše dobře zvládnou. Po malé chvilce ale tréma opadla a všichni zápisem prošli dobře. Bylo zapsáno 5 nových žáků a tak v září školního roku 2015/2016 přivítáme 5 nových prvňáčků. Budou to 4 dívky a 1 chlapec.

            V měsíci únoru také zahájil při naší škole činnost kroužek „Sebeobrany“ vedený Ing. Mjr. Michalem Pechou pod záštitou společnosti Renaissance Group s r.o. Milovy. Sebeobrana je zde myšlena jako zlepšení fyzické kondice a obratnosti, ale i získání lepších teoretických znalostí při výcviku.

            Rádi bychom také poděkovali všem, kteří do školy přinesli starý papír do sběru. Získané finanční prostředky budou účelně použity ve prospěch školy a jejich žáků.

            Naše škola v tomto měsíci také obhájila svůj inovovaný projekt pro zařazení do dalšího  – tříletého cyklu v Síti škol podporujících zdraví. Budeme tak moci i nadále využívat finanční prostředky poskytované Krajem Vysočina čerpáním dotací z MA 21. Novou žádost o poskytnutí dotace jsme již podali a budeme tak čekat na její případné schválení. Snad se vše podaří a budeme tak moci našim žákům opět poskytnout zajímavé aktivity související s podporou zdraví, zdravou výživou a ekologickou výchovou. Ale o tom až příště.

                                                                                                                                                                                                                                                          H. Štůlová

 Foto zde.

Zápis do 1. třídy

12.2.2015

 

Žáci přijatí do 1. ročníku ZŠ a MŠ Křižánky pro školní rok 2015/2016na základě řádného zápisu konaného dne 9.2.2015:

 

 

1/2015

2/2015

3/2015

4/2015

5/2015

 

 

 

Proti  tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů prostřednictvím ředitele ZŠ a MŠ Křižánky.

 

 Mgr. Hana Štůlová

 řed. školy

 

V Křižánkách dne 12.2.2015

 

Ten  vánoční  čas

 Ve čtvrtek 18. prosince 2014 jsme se vypravili do vesničky Krátká. V centru „Chaloupky“ byl pro nás připraven program „Ten vánoční čas“.

Program byl zaměřený na tradiční horácké Vánoce a byl rozdělen do tří částí – na zážitkovou, tvořivou a poznávací. Nejprve jsme si připomněli tradiční postavy horáckého adventu, potom jsme si připravili vánoční tabuli a ochutnali některé polozapomenuté pokrmy  a zkoušeli předpovídat budoucnost. Na závěr se děti proměnily v postavy z Betléma a zahrály si známou vánoční událost. Pro potěšení si z vlny vyrobili ovečku, kterou si mohly vzít na ozdobu domů.

Vánoční vystoupení

  Letos jsme svoje vánoční vystoupení připravili na středu 17.prosince. Žáči ZŠ i MŠ vystoupili v tělocvičně  školy pro svoje rodiče, prarodiče i širší křižáneckou veřejnost. V začátku vystoupení se představili žáci základní školy se svou pohádkou „O dvanácti měsíčkách“, s přednášením básniček a se zimními písničkami. Děti z mateřské školky pak vystoupily s příběhem z Betléma  a potěšily všechny svým bezprostředním milým projevem. Na závěr si s námi všichni přítomní mohli zazpívat několik vánočních koled. Snažili jsme se vnést do předvánočního uspěchaného času alespoň chvilku k zastavení a prožití společných hezkých chvil s rodiči a dalšími našimi hosty. Máme za to, že se nám to velmi povedlo.

Předvánoční hostina na hotelu Gaudeamus

V úterý 16.12. jsme měli připravený projektový den v rámci celoročního projektu Etika – etická výchova. Tentokrát jsme se zaměřili na stolování a chování u stolu při slavnostní příležitosti. Byli jsme pozvání do hotelu Gaudeamus na Milovech, kde pro nás provozovatelé hotelu a jejich zaměstnanci připravili opravdu krásné předvánoční překvapení. Děti se měly na celou akci připravit tak, že přijdou slavnostně oblečeny.

                Po příchodu na hotel jsme byli zavedeni do vinárny, kde nám paní Morávková u ohně v krbu pověděla vše o pravidlech stolování a slušném chování u stolu. Víme už jak se správně u stolu posadit, kdo komu dává přednost a jak používat příbory a skleničky u slavnostní tabule. Po tomto povídání o stolování i o vánočních zvycích jsme mohli přejít do restaurace, kde na nás čekala nádherně připravená slavnostní vánoční tabule. Každý si našel svoje místo a ještě než jsme zasedli k hostině, popřáli jsme si navzájem krásné Vánoce a několika koledami poděkovali všem z hotelu za tuto sváteční chvíli.

                Hostina to byla náramná. Nejenže jsme si moc pochutnali, ale také jsme se opravdu snažili chovat se u stolu tak, jak by to mělo být. Všichni jsme si tuhle výjimečnou akci hezky užili a bereme ji jako krásný dárek, který jsme dostali, protože ta slavnostní atmosféra nás všechny na duši zahřála a mohli jsme si uvědomit, že právě tohle k Vánocům patří – společně hezky trávit slavnostní chvíle.

Ještě jednou moc za vše děkujeme! 

foto zde.

d Bobří řeky. Jako hlavolam, někteří zkoušeli vytáhnout ježka z klece. Těm šikovným se to povedlo. :)

Archiv starších článků

Ukázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětí

Ukázky tvorby našich dětí