Historie školy

Školní budova byla postavena v roce 1814, vyučovat se začalo o rok později. Prvním učitelem na naší škole byl Jan Ehlich.

V 19. století zaznamenala škola velký rozmach, díky pracovní příležitosti, která se rodičům naskytla v místních sklárnách. Školu tak navštěvovalo 157 dětí. Vyučovalo se celoročně, dopoledne i odpoledne.

V době 2. světové války byla škola trojtřídní, měla 90 žáků. Po roce 1946 byla založena i mateřská škola.

Do roku 1985 funguje základní škola jako dvojtřídní, a v témže roce se škola a školka uzavírají, pro malý počet žáků.

V roce 1991 se po opravě školní budovy otevírá mateřská škola. V roce 1995 se otevírá i základní škola s jednou třídou (10 žáky). Poté se rozšiřuje na školu dvoutřídní.

V letech 2007 a 2008 prošla školní budova rozsáhlou a kompletní rekonstrukcí.

 Domovská stránka: skola

 

Zdravy_kraj_logo-
a334581c71-logo-sk-
Skola_podporujici_zdravi_logo-
NPO_publicita1024_1-
Doucovani_publicita1024_1-
logo-ucici-se-malotridky-