Vítejte na stránkách 
Základní školy a Mateřské školy Křižánky

 

Před uzavřením škol, naši žáci stihli mnoho zajímavých projektů. Zapojili jsme se do projektu s názvem “Bílé moře Česka”,týkající se místních farem. Žáci zmapovali místní (rodinné) farmy v kraji Vysočina. Zapojili se všichni žáci a jejich snaha přinesla kýžené ovoce. Umístili se na krásném 2. místě, odměnou jim byla ochutnávka produktů z rodinných farem a věcné dary. 

 Domovská stránka:

 

Mimo jiné zde proběhla beseda o povoláních. Manželé Prýglovi přišli, aby nám představili svá povolání (zdravotní sestra, vojenský policista). Tímto bychom jim rádi poděkovali za čas, který nám věnovali. Dětem se beseda velmi líbila, mohly si na vlastní kůži vyzkoušet, jak probíhá zadržení pachatele, vyzkoušeli si policejní pouta, …

 Domovská stránka: