Vítejte na stránkách 
Základní školy a Mateřské školy Křižánky

Dobrobazar - Podpořte naši školu. Jsou věci, které již doma nevyužijete a zabírají Vám místo? Je Vám líto je vyhodit, protože jsou stále pěkné? Věnujte je naší škole. Škola bude vybrané věci prodávat za symbolickou cenu a finance, které vybereme, zainvestujeme do školy a našich žáků. Všem dárcům a nakupujícím děkujeme. Podrobnosti na letáčku. :-)

DOBROBAZAR-

Činnost školní družiny

Ve školní družině se zabýváme všestrannými činnostmi – rozvojem pohybových, tvořivých, sociálních a hudebních dovedností u žáků. Vzhledem k malebnému okolí školy, podporujeme vřelý vztah dětí k přírodě, což jsme uplatnili na školní zahradě – byla zde vytvořena skalka s okrasnými květinami, bylinkové a užitkové záhony. Děti si zde mezi smrky vlastnoručně vytvořily přírodní domeček. Děti ze ZŠ společně s rodiči a učiteli vyrobili pro děti z MŠ pískoviště. Touto cestou bychom chtěli rodičům a všem, co se na zvelebování okolí školy podílí, velmi poděkovat.

fotky naleznete na tomto odkazu: https://skola-krizanky.rajce.idnes.cz/Skolni_druzina/

Dětský den

Dětský den letos neprobíhal tradičně v úterý 1.6., ale přeložili jsme si ho na pátek 5.6.2021. Pojali jsme tento den trochu netradičně. Rozdělili jsem se do dvou týmů, které mezi sebou vzájemně soutěžily o hodnotné ceny. Nešlo o rychlost, ale přesnost, vědomosti, … Krásným zpestřením bylo opékání buřtů v přírodě. Děti si samy posbíraly materiál na tvorbu ohniště a opékací potřeby. Vše bylo na nich, my jim pouze pomáhali a byli po ruce, aby vše probíhalo bez problémů. Musíme konstatovat, že se tento den velmi vydařil, děti se v týmu semkly a skvěle spolupracovaly. 4- 3- 2-

1-

Před uzavřením škol, naši žáci stihli mnoho zajímavých projektů. Zapojili jsme se do projektu s názvem “Bílé moře Česka”,týkající se místních farem. Žáci zmapovali místní (rodinné) farmy v kraji Vysočina. Zapojili se všichni žáci a jejich snaha přinesla kýžené ovoce. Umístili se na krásném 2. místě, odměnou jim byla ochutnávka produktů z rodinných farem a věcné dary. 

 Domovská stránka:

 

Mimo jiné zde proběhla beseda o povoláních. Manželé Prýglovi přišli, aby nám představili svá povolání (zdravotní sestra, vojenský policista). Tímto bychom jim rádi poděkovali za čas, který nám věnovali. Dětem se beseda velmi líbila, mohly si na vlastní kůži vyzkoušet, jak probíhá zadržení pachatele, vyzkoušeli si policejní pouta, …

 Domovská stránka: