Úplata za předškolní vzdělávání

Na školní rok 2019/2020 byla stanovena výše úplaty:

Děti s celodenní docházkou                       270,-  Kč

Děti s polodenní docházkou                      180,-  Kč

Zdravy_kraj_logo-
a334581c71-logo-sk-
Skola_podporujici_zdravi_logo-
logo-ucici-se-malotridky-