Úplata za předškolní vzdělávání

Na školní rok 2018/2019 byla stanovena výše úplaty:

Děti s celodenní docházkou                          270,-  Kč

Děti s polodenní docházkou                      180,-  Kč

Ukázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětí

Ukázky tvorby našich dětí