Směrnice o úplatě za školní vzdělávání

- vytvořena podle vyhlášky č. 43 o předškolním vzdělávání ( zákon 561/2004 Sb. – nový školský zákon) – § 6 – úplata za předškolní vzdělávání

Základní informace o § 6 vyhl. Č. 43 zák. 561/2004 Sb.

 • Odst. 1/ Výši úplaty stanoví ředitel školy na celý školní rok, během roku ji nelze měnit.
 • Odst. 2/ Výše úplaty
 • Odst. 3/:
  • 1. základní je výše  úplaty pro děti s celodenní docházkou
  • 2. výše úplaty pro děti,které navštěvují MŠ pouze 4 hodiny denně je 2/3 celkové výše úplaty
  • 3. pro děti chodící 5 dnů v měsíci platí snížení úplaty pouze do konce šk.roku 2006/2007.  Od 1.9.2007 podle § 123 odst. 2.škol. Zákona může, ale nemusí ředitel školy těmto dětem úplatu snížit.

Osvobození od úplaty :

 • v případě, že rodič pobírá sociální příplatek
 • v případě, že  rodiče pobírají dávky pěstounské péče
 • v případě, že se jedná o dítě předškolního věku / poslední školní rok před nástupem do ZŠ/

Do výše úplaty nezasahuje zřizovatel školy.

V případě MŠ Křižánky bude počínaje 3.9.2007 vybírána úplata za předškolní vzdělávání a to vždy do 15. každého měsíce, takto: 

Děti s celodenní docházkou                          270,-  Kč

Děti na 4 hodiny denně                                   180,-  Kč

Děti na 5 dní v měsíci                                        90,-  Kč

Prominutí platby v měsíci – pouze,bude-li provoz omezen na dobu více jak 6 dní,v tomto případě bude určena poměrná část úplaty pouze za dny, kdy MŠ byla v provozu.

 

Ukázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětí

Ukázky tvorby našich dětí