Školní řád pro ZŠ

Motto:

Vstoupili-li  jste  - pozdravte.

Odcházíte-li  - rozlučte se.

Chcete-li cokoliv  -  řekněte „prosím“.

Dostanete-li  něco -  řekněte  „děkuji“.

Používejte i ostatní kouzelná slova, která k sobě lidi přibližují.

Své spory a nálady neřešte bitvou –

 jen slaboši a zbabělci musejí takto dokazovatsvoji sílu.

Neničte,každá věc, která posloužila Vám,

 může posloužit druhému.

Netrapte se – všechny dveře jsou zde otevřené,

 proto se přijďte rozdělit o každou radost i bolest.

Mluvte pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.

Važte si sami sebe – v životě je důležité znát svoji cenu.

Nevyvyšujte se – nikdo není horší než ten druhý.

Obsah:

  • Práva žáků
  • Práva a povinnosti rodičů a jiných zákonných zástupců
  • Docházka do školy
  • Chování žáka ve škole, při činnostech mimo budovu školy a jeho povinnosti
  • Vnitřní režim školy
  • Hygienická a bezpečnostní opatření
  • Chování ve školní jídelně
  • Pravidla pro hodnocení výsledků výchovy a vzdělání žáků
  • Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy
  • Platnost školního řádu

 

Celý dokument ke stažení zde.

Ukázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětí

Ukázky tvorby našich dětí