Provoz školní jídelny

Odhlašování stravy

Odhlašování stravy se provádí den předem, nejpozději však do 7:00 hodin dne následujícího buď
u kuchařky nebo vedoucí stravování osobně, telefonicky nebo SMS zprávou.

V případě nemoci, při neodhlášení stravy, má zákonný zástupce dítěte nárok první den odebrat stravu do vlastní nádoby za původní (dotovanou) cenu. Oběd bude vydán v době od 11:15 do 11:30 hod.

Pokud si strávník včas neodhlásí stravu, nemá nárok na náhradu. Bude mu napočítána v plné výši (cena potravin + věcná režie).

 

Způsob placení a termín placení

Strávník obdrží na začátku měsíce od vedoucí stravování lístek s vyúčtováním. Stravné lze hradit v hotovosti u vedoucí ŠJ nebo po dohodě s vedoucí ŠJ bezhotovostně na číslo účtu: 181834126/0300, VS:92. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno jméno strávníka, dále pak bude uveden měsíc/rok. Platí se zpětně, nejpozději však k 19. dni měsíce.

Zajištění pitného režimu

Pitný režim je po celou dobu provozu školy zajištěn ve třídách a ve školní jídelně.

Doba výdeje stravy

Přesnídávka MŠ

 9:00   –  9:30 hod.

Přesnídávka ZŠ

 9:45  – 10:00 hod.

Oběd (MŠ, 1., 2., ročník) 

11:45 – 12:15 hod.

Oběd (3., 4., 5. ročník)      

12:30 – 13:00 hod.

Cizí strávníci

11:00 – 11:30 hod.

Odpolední svačina

14:00 – 14:30 hod.

 

Ceny stravného

Ceny stravného jsou stanoveny dle příslušných předpisů v Dodatku vnitřního řádu školní jídelny.

 

název

kategorie

název

cena

Mateřská škola

I.kat. 3-6 let

přesnídávka

  8,-

 

 

oběd

19,-

 

 

svačina

  6,-

 

 

Pitný režim

  2,-

Mateřská škola

II.kat. 7 let

přesnídávka

  9,-

 

 

oběd

21,-

 

 

svačina

  6,-

 

 

Pitný režim

  2,-

Základní škola

II.kat.7 – 10 let

přesnídávka

12,-

 

 

oběd

21,-

 

 

svačina

  8,-

 

 

Pitný režim

  2,-

Základní škola

III.kat 11 – 14 let

přesnídávka

12,-

 

 

oběd

24,-

 

 

Pitný režim

  2,-

Dospělí škola

IV.kat

oběd

30,-

Cizí strávníci

 

oběd

67,-

 

 

 

 Ceny stravného jsou stanoveny podle vyhlášky 107/2015 Sb., která je platná od 1. února 2015.

Jsou uvedeny v Dodatku vnitřního řádu školní jídelny s platností od 1. září 2017.

Zdravy_kraj_logo-
a334581c71-logo-sk-
Skola_podporujici_zdravi_logo-
logo-ucici-se-malotridky-