Provoz školní jídelny

Odhlašování stravy

Odhlašování stravy se provádí den předem, nejpozději však do 7:00 hodin dne následujícího buď
u kuchařky nebo vedoucí stravování osobně, telefonicky nebo SMS zprávou.

V případě nemoci, při neodhlášení stravy, má zákonný zástupce dítěte nárok první den odebrat stravu do vlastní nádoby za původní (dotovanou) cenu. Oběd bude vydán v době od 11:00 do 11:20 hod.

Pokud si strávník včas neodhlásí stravu, nemá nárok na náhradu. Bude mu napočítána v plné výši (cena potravin + věcná režie).

Způsob placení a termín placení

Strávník obdrží na začátku měsíce od vedoucí stravování e-mail s vyúčtováním. Stravné lze hradit bezhotovostně na číslo účtu: 181834126/0300, VS:92. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno jméno strávníka, dále pak bude uveden měsíc/rok. Platí se zpětně, nejpozději však k 15. dni měsíce.

Zajištění pitného režimu

Pitný režim je po celou dobu provozu školy zajištěn ve třídách a ve školní jídelně.

Doba výdeje stravy

Přesnídávka MŠ

 8:30   –  9:00 hod.

Přesnídávka ZŠ

 9:40  – 10:00 hod.

Oběd MŠ  

11:30 – 12:00 hod.

Oběd ZŠ (po 4. hod.)      

11:50 – 12:20 hod.

Oběd ZŠ (po 5. hod.)

12:40 – 13:10 hod.

Odpolední svačina

14:00 – 14:30 hod.

 

Ceny stravného

Ceny stravného jsou stanoveny dle příslušných předpisů v Dodatku vnitřního řádu školní jídelny.

 

název

kategorie

název

cena

Mateřská škola

I.kat. 3-6 let

přesnídávka

 9,-

 

 

oběd

22,-

 

 

svačina

  7,-

 

 

Pitný režim

  3,-

Mateřská škola

II.kat. 7 let

přesnídávka

10,-

 

 

oběd

24,-

 

 

svačina

  7,-

 

 

Pitný režim

  3,-

Základní škola

II.kat.7 – 10 let

přesnídávka

12,-

 

 

oběd

25,-

 

 

svačina

  9,-

 

 

Pitný režim

  3,-

Základní škola

III.kat 11 – 14 let

přesnídávka

12,-

 

 

oběd

28,-

 

 

Pitný režim

  3,-

Dospělí škola

IV.kat

oběd

35,-

Cizí strávníci

 

oběd

73,-

 

 

 

 

Ceny stravného jsou stanoveny podle vyhlášky 107/2015 Sb., která je platná od 1. února 2015.

Jsou uvedeny v Dodatku vnitřního řádu školní jídelny s platností od 1. února 2019.

Zdravy_kraj_logo-
a334581c71-logo-sk-
Skola_podporujici_zdravi_logo-
logo-ucici-se-malotridky-