Provozní řád školní jídelny

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují den předem!

Pokud rodiče nestihnou odhlásit oběd s jednodenním předstihem (dítě náhle onemocní, apod.), bude jim oběd vydán v době od 11.15 do 11.30 ve školní jídelně do vlastního jídlonosiče.

 

Placení stravného

Stravné je vybíráno zpětně a to do 19. následujícího měsíce u vedoucí školního stravování  J. Moučkové v MŠ.

 

Pitný režim

Na škole je dodržován pitný režim. Nápoje jsou přístupné v jídelně.

 

Rozvrh stravování

  9,00 – 9,20       MŠ – svačina

  9,40 – 10,00     ZŠ – svačina

11,00 – 11,30     Cizí strávníci

11,40 – 12,00     MŠ – oběd

11,40 – 13,00     ZŠ – oběd průběžně

 

Ceny stravného

– dodatek k provoznímu řádu Školní jídelny při Základní škole a Mateřské škole Křižánky

 Název Věková kategorie Druh stravy Cena
Mateřská škola 3-6 let svačina 7,- Kč
oběd 17,- Kč
přesnídávka 6,- Kč
Základní škola 7-10 let svačina 10,- Kč
oběd 19,- Kč
11-14 let svačina 10,- Kč
oběd 22,- Kč
15 a více oběd 28,- Kč
Cizí strávníci oběd 65,- Kč
Pitný režim 2,- Kč

 

 

 Ceny jsou upraveny podle vyhlášky 17/2015 Sb. , která je platná od 1.února 2015. Tyto změny jsou platné od 1.3.2015

                        ………………. vedoucí ŠJ

Ukázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětí

Ukázky tvorby našich dětí