Provozní řád školní jídelny

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují den předem!

Pokud rodiče nestihnou odhlásit oběd s jednodenním předstihem (dítě náhle onemocní, apod.), bude jim oběd vydán v době od 11.15 do 11.30 ve školní jídelně do vlastního jídlonosiče.

 

Placení stravného

Stravné je vybíráno zpětně a to do 19. následujícího měsíce u vedoucí školního stravování  J. Moučkové v MŠ.

 

Pitný režim

Na škole je dodržován pitný režim. Nápoje jsou přístupné v jídelně.

 

Rozvrh stravování

  9,00 – 9,20       MŠ – svačina

  9,40 – 10,00     ZŠ – svačina

11,00 – 11,30     Cizí strávníci

11,40 – 12,00     MŠ – oběd

11,40 – 13,00     ZŠ – oběd průběžně

 

Ceny stravného

Dodatek

k Provoznímu řádu Školní jídelny při Základní škole a Mateřské škole Křižánky /Ceny jsou upraveny podle vyhlášky 107/2015 Sb. Která je platná od 1.února 2015./

 

 

název

kategorie

název

cena

Mateřská škola

I.kat. 3-6 let

přesnídávka

  8,-

 

 

oběd

19,-

 

 

svačina

  6,-

 

 

Pitný režim

  2,-

Mateřská škola

II.kat. 7 let

přesnídávka

  9,-

 

 

oběd

21,-

 

 

svačina

  6,-

 

 

Pitný režim

  2,-

Základní škola

II.kat.7 – 10 let

přesnídávka

12,-

 

 

oběd

21,-

 

 

svačina

  8,-

 

 

Pitný režim

  2,-

Základní škola

III.kat 11 – 14 let

přesnídávka

12,-

 

 

oběd

24,-

 

 

Pitný režim

  2,-

Dospělí škola

IV.kat

oběd

30,-

Cizí strávníci

 

oběd

67,-

 Ceny jsou upraveny podle vyhlášky 17/2015 Sb. , která je platná od 1.února 2015.

Ceny stravného jsou platné od 1. září 2017.

 

Křižánky 14.8.2017       ……………… vedoucí stravování

Ukázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětí

Ukázky tvorby našich dětí