Oslavy škola zahájila besedou s panem Janem Vítkem …
 

                Všichni křižánečtí už vědí, že si v letošním roce připomeneme 200. výročí založení školy v Křižánkách.  K oslavám připravujeme několik vystoupení žáků školy pro hosty i veřejnost, prázdninovou výstavu, podílíme se na vydání Almanachu s historií školy.  Rádi bychom, aby si všichni v této úzké souvislosti uvědomili, jak podstatnou roli hraje škola pro každou obec – vzdělávací, kulturní i demografickou. To, že v Křižánkách její historie sahá tak daleko svědčí právě o tom, že zde vždycky byli lidé osvícení, kteří chápali, že vzdělávání je nutností a dobrým vkladem do budoucnosti obce.

                My jsme oslavy školní historie pojali jako příležitost zavzpomínat na ty, kteří naší školou prošli, ať už jako žáci anebo učitelé či řídící učitelé. Příležitost přiblížit dnešní mladé generaci způsob výuky v dávných dobách i prezentaci toho, jak škola funguje dnes ve srovnání se vzpomínkami pamětníků.

                Proto jsme p. Jana Vítka oslovili jako prvního s prosbou o besedu pro naše žáky. V pátek  29. 4. 2014 v ranních hodinách mezi nás pan Vítek přišel. Posadil se ve třídě mezi žáky a učitele a začal vyprávět nejen o historii Křižánek, ale především školy a také přidal vzpomínky na svoje školní léta. Není, myslím, v současné době, člověka povolanějšího pohovořit o historii školy a hlavně o velmi složitém období, kdy byla v 80. letech minulého století uzavřena a po té znovu s velkými potížemi otevřena. Byl to právě tehdejší pan starosta Jan Vítek, kterému Křižánky vděčí za to, že tradice školy v obci byla obnovena a že místní děti mají možnost vzdělávání v místě bydliště.

Vyprávění pana Vítka bylo o to poutavější, že jsme se dozvěděli mnohé o způsobu výuky

ve válečných letech a těsně po válce, o vzdělávání v době normalizace a také o některých učitelích a jejich přístupu k žákům a k vyučování. Žáci také přišli se svými dotazy a tak byla beseda velmi zajímavá, veselá i poučná.

                Poslouchali bychom ještě mnohem déle, zajímavé by bylo i vyprávění nad historickými fotografiemi, ale čas byl omezen. Přesto panu Vítkovi moc děkujeme, že našel chvilku a přišel dnešním žákům předat svoje vzpomínky. Snad i naši žáci jeho potěšili svým zájmem a pozorností s jakou povídání poslouchali. My dospělí, kteří ve škole pracujeme v současné době, stále rádi vzpomínáme na dobu, kdy býval pan Vítek starostou. Míval pro nás vždy chvilku času, úsměv a vlídné přijetí, často zašel do školy při různých příležitostech pozdravit nejen děti, ale povzbudit nás všechny ve společné práci. Přejeme mu do dalších let pevné zdraví a touto cestou děkujeme za čas, který znovu, bez rozmýšlení, křižánecké škole věnoval.

Zdravy_kraj_logo-
a334581c71-logo-sk-
Skola_podporujici_zdravi_logo-
NPO_publicita1024_1-
Doucovani_publicita1024_1-
logo-ucici-se-malotridky-