Začal nový školní rok….

V pondělí 2. září jsme slavnostně zahájili školní rok s letopočtem 2013-2014. Po krásném létě se škola opět zaplnila dětmi. Ve školce přibyli noví žáčci: Tadeáš Havlík, Tadeáš Kyncl, Vojtěch Mošner, Eliška Pavlíková a Taedáš Trávníček. Školka tedy opět maximálně využila a dětí je v ní, jako vloni, dvacet. Pro letošní rok si paní učitelky pro děti připravily celoroční projekt s názvem “Hrajeme si se zvířátky”. A zvířátky ve školce opravdu najdete na každém kroku. Během roku se o nich děti dozvědí mnohé zajímavosti a hlavně si s nimi budou hrát, malovat je, zpívat o nich. Kromě tohoto hlavního výukového projektu děti čeká i velká spousta dalších aktivit.

O prázdninách nám byl schválen grant podporovaný Krajem Vysočina a díky tomu, že je naše škola zapojena do sítě Zdravích škol, můžeme dosáhnout na nějaké finanční prostředky a budeme se snažit mateřskou školu vybavit novým nábytkem, protože ten starý již mnoho pamatuje. Rádi bychom v letošním roce do školky investovali i další peníze, a pořídili dětem i nějaké nové hračky.

Školní rok začal i starším dětem – školákům základní školy. I oni se již těšili po prázdninách na svoje kamarády, do nově připravených tříd a snad i na paní učitelky.  Do lavic 1. třídy zasedlo 5 nových prvňáčků – Klára Basovníková, Jiří Dittrich, Jan Morávek, Barbora Ondrová a Sylva Prýglová. Přišli v doprovodu rodičů i prarodičů, kteří je v tomto slavnostním životním okamžiku rádi podpořili. Prvňáčci byli přivítáni nejen učiteli, ale také panem starostou a ostatními spolužáky. Na lavicích měli připravenou spoustu krásných učebnic, sešitů a pomůcek a také barevný kufřík s dárečky, které poskytl Kraj Vysočina. Věříme, že se novým prvňáčkům bude ve škole líbit a že najdou nejen nové kamarády, ale také lásku ke vzdělávání.

Také na žáky ZŠ letos čeká několik výukových projektů. Tím hlavním bude “Barevný svět”, díky němuž by měli žáci získat podvědomí o jednotlivých kontinentech naší Země a jednotlivé barvy budou symbolizovat olympijské kruhy blížící se zimní olympiády v Soči. Tento projekt ale není jediný, mnohé další dílčí projektové dny budeme postupně zařazovat do výuky a tím se pokusíme zatraktivnit naše vyučování.

Velká změna, ke které došlo do 1. 9. 2013 se týká organizace naší školy. Změnila se z jednotřídní na dvoutřídní. Mohli jsme k tomu přistoupit proto, že počet našich žáků letos dosáhl 26 a tak se děti ve všech předmětech budou vyučovat ve dvou třídách, rozděleny na 1.-2. ročník a 3.-5.ročník, a nebudou už spojovány do skupiny všech pěti ročníků najednou. I tahle změna je podstatná a povede ke klidnějšímu a efektivnějšímu vyučování.

Naše škola se letos zapojila do sběru druhotných surovin. Tuto akci jsem již avizovali prostřednictvím letáčků v obci. Budeme se snažit i touto formou nashromáždit nějaké finanční prostředky, které potom pomohou při dovybavování školy a školky. Budeme rádi, když se s námi do sběru zapojí i další ochotní sběrači z obce.

Jsme na začátku nového školního roku, máme před sebou spoustu povinností a velký kus práce. Přeji všem žákům, jejich rodičům i učitelům a zaměstnancům školy, aby to byl rok úspěšný, klidný a plný radostných událostí.

Hana Štůlová

Zdravy_kraj_logo-
a334581c71-logo-sk-
Skola_podporujici_zdravi_logo-
NPO_publicita1024_1-
Doucovani_publicita1024_1-
logo-ucici-se-malotridky-