Ohlédnutí za školním rokem…

                Školní rok 2012/2013 právě končí. O deseti měsících, které se v září zdály dlouhé, teď můžeme říct, že utekly jako voda. Nebylo toho málo, co jsme během té doby ve škole stihli. Hned od září jsme do výuky zařazovali mnoho akcí, které mají žákům svojí formou napomoci  získat nové poznatky, zkušenosti a dovednosti anebo jim alespoň pomoci si svoje znalosti utřídit.

Během celého roku ve školce probíhal projekt „Z pohádky do pohádky“, zatímco v základní škole jsme celoroční projekt věnovali sportu – probíhal „Sportovní pohár“ v různých disciplínách.

Od září začala s mateřskou školou spolupracovat skupina logopedů z Velkého Meziříčí, se kterou úzce spolupracuje p.uč. Petra Klementová a snaží se napomoci malým školáčkům při formování správné výslovnosti, která je pro nástup do školy velmi důležitá.  Postupně jsme se školkou i většími školáky navštívili opakovaně Knihovnu v Novém Městě na různých knihovnických lekcích, byli jsme v Modelovém království ve Žďáře n.S., navštívili  jsme i  Hvězdárnu a planetárium v Brně, Horáckou galerii – tam jsme vyráběli vánoční ozdoby, zajeli jsme si na nové Dopravní hřiště.  Měli jsme několik projektových dní, kdy si např. školka prožila „Čertovskou diskotéku“, karneval, den věnovaný čarodějnickému rejdění, malí školáčci pekli perníčky i nadělovali lesním zvířátkům v době zimy, paní učitelky ve školce se snažily do svých aktivit zapojit i rodiče při akci „Táto, mámo, pojď mi číst“. Žáci ZŠ se při svých projektových dnech dozvěděli nové důležité věci např. o státních svátcích, které během roku jsou;  objevili podrobnosti o sportu zvaném „biatlon“ a dostali se i na mistrovství světa; s pěknými knížkami a pohádkami nocovali ve škole; absolvovali  programy prevence sociálně-patologických jevů s názvy „Jako ty“ a „Nedej se“. Do školky i školy jsme si opakovaně pozvali oblíbenou výtvarnici  - paní Matouškovou, se kterou děti rády tvoří a malují. Připravili jsme pro občany Křižánek vánoční  představení  s vypouštěním  balonků s přáním Ježíškovi. Naši žáci svým vánočním vystoupením udělali radosti i seniorům v Chlumětíně a na jaře také znovu velmi úspěšně vystoupili na Otvírání studánek ve Třech Studních a se stejným vystoupením i na setkání  vesnic roku v Křižánkách. Nezapomněli jsme ani na péči o přírodu, znovu jsme se zapojili do akce  „Čistá Vysočina“. Žáci školy absolvovali  10 lekcí plavání v rámci tělesné výchovy a mnozí jsou už mnohem lepší plavci než dříve.

Během celého roku také fungovaly kroužky, které vedly naše p. učitelky – byl to kroužek Píšťalka, Šikulka a kroužek míčových her.

Ze zápisu do školy na další školní rok vzešlo 5 nových prvňáčků a také mateřskou školku se při zápisu podařilo zaplnit čtyřmi novými dětmi.

Od června začala fungovat nově zvolená Školská rada, ve které jsou zástupci obce, školy i rodičů našich žáků.

V letošním roce jsme také byli úspěšní v podání projektu „Zdravá škola“, se kterým nám pomohla obec a také budeme zakončovat evropský projekt „EU peníze do škol“, který měly na starost učitelky ZŠ a díky kterému jsme v nedávné době dovybavili školu výpočetní technikou i dalším školním nábytkem a výukovými programy.

Začali jsme také vařit pro veřejnost a zdá se, že tato naše dlouho očekávaná vedlejší činnost se osvědčuje a pomáhá i občanům Křižánek, kteří už nejsou školou povinní.

 Určitě seznam akcí tohoto roku není úplný, bylo jich ještě více, ale to hlavní se shrnout podařilo. Samozřejmě, že jsme kromě vyjmenovaných akcí hlavně vyučovali a snažili se žákům školy i školky předat vědomosti, které každému ročníku předškolního i základního školství náleží, ačkoliv nám naše snažení v letošním roce hodně komplikovala velká nemocnost a chřipková epidemie. Výuka je naší prioritou a tak nás těší, že jedna z našich letošních žaček 5. ročníku – Kristýnka Zdražilová, byla velmi úspěšná v přijímacím řízení a bude dále pokračovat na Gymnáziu v Novém Městě.

Ráda bych popřála všem našim žákům hezké prázdniny, jejich rodičům příjemnou letní dovolenou k načerpání nových sil, stejně zasloužený odpočinek přeji i svým milým kolegům, kteří velmi přispívají  k tomu, aby celá škola pracovala tak, jak má a svojí ochotou a zodpovědností přispívají k dobrému klimatu, který ve škole máme.

Nashledanou opět ve školním roce 2013/2014.  Začínáme 2. září !

Zdravy_kraj_logo-
a334581c71-logo-sk-
Skola_podporujici_zdravi_logo-
NPO_publicita1024_1-
Doucovani_publicita1024_1-
logo-ucici-se-malotridky-