Rodiče pozor, letošní zápis do 1. třídy čeká změna !

Zápisy k povinné školní docházce se konaly vždy v lednu, letos bude ale všechno jinak. Na základě změny v legislativě se zápisy dětí do 1. tříd základních škol posouvají až na duben 2017. Doposud platilo, že rodiče museli přihlásit dítě k zápisu do školy v termínu od 15. ledna do 15. února, to ale novela školského zákona mění. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.   Zápis do 1. třídy se bude v Křižánkách konat v roce 2017 až v termínu 12.   dubna. Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2017. Hodiny zápisů do ZŠ i MŠ budou oznámeny s dostatečným předstihem způsobem obvyklým – vývěskou na budově školy, v místním tisku, na webu školy i obce a vyhlášením místním rozhlasem.

H. Štůlová – řed. školy

Ukázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětí

Ukázky tvorby našich dětí