Tým školy

Tým školy

Výchovu a vzdělávání dětí v naší škole zajišťuje tým kvalifikovaných pedagogů ve spolupráci s provozním týmem, který se stará o kvalitní stravování a provoz školy.

 

Pedagogický tým

Mgr. Jana Suchá                                              ředitelka ZŠ a MŠ, učitelka ZŠ  (tř. uč. 1. – 2. r.)

Yvona Pošvicová                                              učitelka pověřená vedením MŠ

Anna Dvořáková                                              učitelka MŠ

Bc. Monika Novotná                                       asistentka pedagoga MŠ, vychovatelka ŠD

Mgr. Marie Kadlecová                                    učitelka ZŠ (tř. uč. 3. – 5. r.)

Mgr. Eva Preislerová                                       učitelka ZŠ (M, Prv, Hv 1., 2. r.)

Mgr. Petra Kovaříková                                    učitelka ZŠ (Aj konverzace, Vv 3. – 5. )

Anna Polanská                                                 asistentka pedagoga ZŠ

 

Provozní tým

Bc. Aneta Voldánová                                      provozní ŠJ

Růžena Kloudová                                            kuchařka

Anna Polanská                                                 pomocná kuchařka, školnice / uklízečka

Václav Vítek                                                      obsluha kotelny

 

Zdravy_kraj_logo-
a334581c71-logo-sk-
Skola_podporujici_zdravi_logo-
logo-ucici-se-malotridky-