Zaměstnanci školy

Ředitelka:

Mgr. Jana Suchá
1. – 2. ročník

Učitelky v ZŠ:

Mgr. Dagmar Hromádková
3. – 5. ročník

Mgr. Veronika Josková
anglický jazyk, prvouka, hudební výchova, informatika

Vedoucí učitelka v MŠ, vedoucí školního stravování:

Jaroslava Moučková

Učitelka v MŠ:

Gabriela Věrtelářová, Dis

Vychovatelky školní družiny:

Mgr. Dagmar Hromádková

Provozní zaměstnanci:

         Kuchařka: 

         Růžena Kloudová

Pomocná kuchařka:

Anna Polanská

Školník:

Václav Vítek

Ukázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětí

Ukázky tvorby našich dětí