Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Mgr. Jana Suchá                               ředitelka školy

 

Mateřská škola

Jaroslava Moučková                         vedoucí učitelka

Bc. Gabriela Věrtelářová, DiS.                učitelka

 

Základní škola:

Mgr. Dagmar Hromádková         učitelka (3. – 5. r. Čj, M, Inf, Př, Vl, Vv, Pč, 1. – 5. r. Tv)

Mgr. Jana Suchá                        učitelka (1. – 2. r. Čj, 3. – 5. r. Aj)

Erika Kulíková                            učitelka (1. – 2. r. M, Prv, Vv, Pč)

Bc. Gabriela Věrtelářová, DiS.         učitelka (1. – 5. r. Hv)           

 

Školní družina

Mgr. Dagmar Hromádková               vychovatelka

 

Školní jídelna

Jaroslava Moučková                         vedoucí stravování

Růžena Kloudová                              kuchařka

Anna Polanská                                  pomocná kuchařka

 

Provoz školy

Václav Vítek                                      školník

Anna Polanská                                  uklízečka

 

 

Ukázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětí

Ukázky tvorby našich dětí