Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Křižánky

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost Školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce
č. 72/2005 Sb. v pozdějším znění předpisů platných od 1. 9. 2011, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a z vyhlášky č. 27/2016 Sb., v pozdějším znění předpisů o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 

Personální obsazení ŠPP

 

Mgr. Jana Suchá

výchovný poradce

školní metodik prevence

zs.krizanky@seznam.cz,

 

Bc. Gabriela Věrtelářová

logopedický preventista

ms.krizanky@seznam.cz

 

Konzultační hodiny ŠPP

 

Čtvrtek 13:30 – 15:30 hod. (po telefonické domluvě, tel. 566 662 238)

 

Poradenství (spolupráce)

 

PPP a SPC Vysočina, pracoviště SPC Žďár nad Sázavou

https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/spc-zdar-nad-sazavou-0

 

SPC Březejc

http://www.skoly-brezejc.cz/specialne-pedagogicke-centrum

 

 

Zdravy_kraj_logo-
a334581c71-logo-sk-
Skola_podporujici_zdravi_logo-
logo-ucici-se-malotridky-