Historie školy v Křižánkách

Školní budova byla postavena v roce 1814, vyučovat se zde započalo v roce 1815, prvním učitelem byl Jan Ehlich.

V 19. století škola prožívala velký rozmach. Díky tomu, že v místních sklárnách měli lidé pracovní příležitosti, navštěvovalo školu i 157 dětí najednou. Vyučovalo se celoročně dopoledne i odpoledne.

V době 2. světové války byla škola trojtřídní s 90 dětmi. Po roce 1946 byla založena i mateřská škola.

Do roku 1985 funguje základní škola jako dvojtřídní, a v témže roce se uzavírá škola i školka pro malý počet dětí.

V roce 1991 se po opravě školní budovy otvírá mateřská škola a po desetiletém uzavření, se v roce 1995 uvádí do provozu i jednotřídní základní škola s 10 žáky, ta je posléze rozšířena na dvoutřídní.

Od roku 2005 zde funguje jednotřídní základní škola, jejíž součástí je mateřská škola.

V letech 2007 a 2008 prošla školní budova rozsáhlou kompletní rekonstrukcí, jejíž náklady dosáhly částky téměř 8 000 000,- Kč.

Ukázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětíUkázky tvorby našich dětí

Ukázky tvorby našich dětí